ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (WISP)

Η εταρεία ασχολείται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που υπάρχει παγκοσμίως για την εξυπηρέτηση των μεγάλων και εξειδικευμένων αναγκών των εταιρειών.

Η εταιρεία ως πάροχος ασύρματου ίντερνετ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αναπτύσσει ιδιόκτητο δίκτυο υψηλής τεχνολογίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ύψιστης ασφάλειας.

Υλοποιούμε αυτόνομες ασύρματες ζεύξεις WIFI υψηλών ταχυτήτων, χωρίς τη χρήση καλωδιώσεων και οπτικών ινών, για σύνδεση με το διαδίκτυο χωρίς την απαίτηση αδειοδότησης, και φυσικά χωρίς τα υψηλά κόστη των γνωστών εταιριών παροχής ίντερνετ.