Ανακαίνιση καταστήματος Ικτίνου 7, Θεσσαλονίκη

Εσωτερική διαμόρφωση
Εσωτερική εικόνα
Τελική εξωτερική διαμόρφωση
Εσωτερική διαμόρφωση
Τελική διαμόρφωση