ΑΡΧΙΚΗ

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 και αποτελεί όμιλο εταιρειών διαφορετικών αντικειμένων με κύριους σκοπούς : α) την υλοποίηση ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων β) την ανάπτυξη ενεργειακών πάρκων στην Ελλάδα γ) την υλοποίηση υψηλής αισθητικής ανακαινίσεων και ανακατασκευών,  για τη δημιουργία ενός νέου τρόπου συμπεριφοράς και απόλαυσης των χώρων που ζούμε, είτε αφορά κατοικία είτε επαγγελματικό χώρο, δ) την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα επενδύσεων, μελέτης, κατασκευής, διαχείρισης σύμβασης και ολοκλήρωσης απαιτητικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών, ε) την ανάπτυξη ιδιόκτητου δικτύου ως εναλλακτικός πάροχος διαδικτύου με τεχνολογίες τελευταίας γενιάς με σκοπό την παροχή γρήγορης και αξιόπιστης Σταθερής Ασύρματης σύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο.