Κατάστημα Hempoil Απ. Ταβάκη 27, Θέρμη

Εσωτερική όψη
Τελική εξωτερική όψη
Εσωτερική διαμόρφωση
Τελική διαμόρφωση