Ανακαίνιση καταστήματος Αβέρωφ 32, Ιωάννινα

Εσωτερική εικόνα
Εξωτερική εικόνα
Τελική όψη
Τελική εσωτερική διαμόρφωση