ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχ. Καλού 8, ΤΚ 54629
Θεσσαλονίκη
Tel : +30 2312 312450
mob : +30 6957 210754
Email : info@thalisike.gr